شبکه های همگرا

 

شبکه همگرا (Converged Network):

در مراکز داده پیشرفته، شبکه می بایست با برتری قابلیت اطمینان و کاهش زمان قطعی، طراحی و پیاده سازی گردد. این نیازمندی در محیط های همگرا که در آن ترافیک سیستم های ذخیره ساز (SAN) و اترنت شبکه سنتی (LAN) در حال استفاده از شبکه فیزیکی یکسان می باشند بیشتر مشهود می گردد. مدیریت چنین شبکه ای کارشناسان را با چالش هایی مانند تنوع در آداپتورها، کابل ها و سوئیچ ها مواجه می کند. به همین منظور تجهیزات شبکه ای جدیدی با پشتیبانی پروتکل FCoE که قابلیت هدایت هر دو ترافیک IP و FC را همزمان دارند جهت طراحی شبکه همگرا ارائه گردیدند. به عنوان مثال می توان به سوئیچ های Cisco Nexus و یا Cisco MDS اشاره کرد.

 

 

 


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0