مدیریت عملیاتی

 

مدیریت عملیات (Operation management)

مدیریت عملیاتی شامل مدیریت روزانه عناصر زیرساختی سرویسهای انفورماتیکی میباشد ، بطوریکه این عوامل با کارائی بهینه و بهترین زمان پاسخ و کمترین زمان قطعی در مرکز داده اجرائی شده باشند . لذا مدیریت عملیاتی شامل مدیریت کارائی ، مدیریت ظرفیت و مدیریت رخداد خواهد بود . نرم افزارها و ابزارهای مدیریت عملیاتی جزء ابزارهای هسته ای مجموعه مدیریت سرویس میباشند و معمولا نرم افزارها و ماجول هیا اضافه شونده دیگر تکمیل کننده این ابزار برای مدیریت زیرساخت و برنامه ها خواهد بود .

بعنوان مثال ماجول نرم افزاری ITM در سری تیولی متعلق به IBM و یا Operation manager متعلق به شرکت HP ابزارای مدیریت عملیاتی این شرکتها میباشند و ماجولهای دیگر مانند ماجول مدیریت شبکه ، سخت افزار و مدیریت رخداد به این ابزار اضافه میشوند و بصورت یکپارچه مدیریت جامع سرویس پیاده سازی میشود .

مدیریت عملیات فناوری مدیریت خاص برنامه های کاربردی نیست اما در قسمتهایی با آن همپوشانی دارد. مدیریت برنامه های کاربردی مختص آنچه درون برنامه کاربردی انجام می پذیرد می باشد ( طراحی ، کد نویسی و ایجاد ، تست و توسعه) اما مدیریت عملیات به فرایندی اتلاق می گردد که همه عملیات فناوری در محیط را شامل می شود و در بسیاری موارد نظیر نصب، رفع نقص ، ارتباط با دیتابیس، ادغام با سایر برنامه های کاربردی ، ممیزی اطلاعات مدیریت برنامه های کاربردی را دربر میگیرد. همانگونه که به آن اشاره شد مدیریت عملیات شام مدیریت محیط می باشد در نتیجه باید مدیریت سرور، تجهیزات ذخیره سازی ، شبکه و برنامه های کاربردی را تحت پوشش قرار دهد تا تمام رخدادها درون محیط قابل پیگیری باشند. به زبان ساده مدیریت عملیات فرایند روزانه مدیریت زیرساخت فناوری اطلاعات و محیط تحت پوشش (و احیانا سیستم عامل و برنامه های کاربردی) می باشد. 
 

 


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0