مدیریت ابرخصوصی

 

بستر های نرم افزاری مدیریت ابر (Cloud Management Platform)

با افزایش سرویس های قابل ارائه در حوزه فناوری اطلاعات، نیاز کاربران در خصوص زمان، مکان و سرعت دسترسی به این سرویس ها نیز متحول گردید. به همین منظور ارائه دهندگان سرویس ها، جهت حفظ توان رقابتی خود نیازمند استفاده از محیط ابر گردیدند. در همین راستا راه حل " بستر های نرم افزاری مدیریت ابر" جهت ایجاد و مدیریت محیط ابر (خصوصی، عمومی و یا ترکیبی) ارائه گردید. از حداقل نیازهای محیط ابر که قابل پیاده سازی کامل توسط این راه حل می باشد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دسترسی خودکار به سرویس ها مستقل از زمان و مکان
  • مدیریت کامل هوشمند بر روی کل محیط
  • قابلیت اندازه گیری و ایجاد صورت حساب برای سرویس ها

ابر خصوصی امکان ارائه تمامی سرویس های حوزه فناوری اطلاعات از جمله سرویس دهی در زیرساخت را دارد. بر اساس این راه کار، تنها فاصله کاربران با دسترسی درخواست هایشان مانند منابع پردازشی، منابع ذخیره سازی و یا حتی سرویس های شبکه ای به اندازه یک کلیک خواهد بود.


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0