مراکز داده مبتنی بر نرم افزار

 

Software Defined Data Center

با توجه به وابستگی کسب و کار و نقش فراگیر زیرساخت فناوری اطلاعات در چابکی فرایندهای کسب و کار ،  انعطاف پذیری در تدارک  مدیریت منابع زیرساختی فناوری اطلاعات ( شبکه ، پردازشی و ذخیره سازی ) بسیار حیاتی و یکی از موارد تعیین کننده در بقا کسب وکار در فضای رقابتی خواهد بود .

فناوری "مراکز داده مبتنی بر نرم افزار " امکان مدیریت و تدارک  منابع مذکور را بصورت نرم افزاری و فارغ از سخت افزار فیزیکی و تنوع براندهای موجود در زیرساخت فراهم میاورد . بوسیله این فناوری علاوه بر استفاده از مجازی سازی در سطح منابع پردازشی ، مجازی سازی در سطح شبکه و سیستمهای ذخیر ه سازی پیاده سازی میشود .

لذا بوسیله این فناوری ، منابع شبکه ( سوییج ، روتر و ... ) منابع ذخیره سازی ( فضای ذخیره سازی ؛ حجم خواندن و نوشتن  و سطح دسترس پذیری )بصورت نرم افزاری و خودکار ایجاد ، کپی برداری و عکس برداری( به منظور امکان بازگشت به نقطه زمانی مشخص ) خواهد شد .  

 


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0