شبکه های مبتنی بر نرم افزار

 

شبکه مبتنی بر نرم افزار (Software Defined Network)

رسانه های اجتماعی، سیستم‌های سیار، محیط های محاسباتی ابری از نمونه مثال هایی است که در عملکرد خود تحت تاثیر محدودیت های شبکه های فیزیکی قرار می گیرند. امروزه در مراکز داده، لایه های محاسباتی و ذخیره سازی از مزایای چشمگیر مجازی سازی و اتوماسیون بهره می برند اما این مزایا تحت تاثیر محدودیت های شبکه فیزیکی کاهش می یابد. مدیران فناوری اطلاعات می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن منابع محاسباتی و ذحیره سازی مورد نیاز کاربران را فراهم کنند اما به دلیل دستی بودن فرآیندهای شبکه، نیاز به مدت زمان طولانی جهت فراهم آوردن تجهیزات و ایجاد تنظیمات مناسب در شبکه را دارند که همین موضوع سبب ایجاد کندی در عملیات می گردد. شبکه مبتنی بر نرم افزار در مراکز داده با ایجاد یک روش انعطاف پذیر جهت مدیریت شبکه توانایی ایجاد انقلابی عظیم در مراکز داده را دارد و در کنار مجازی سازی در دیگر لایه های مرکز داده، این تکنولوژی را در لایه شبکه نیز گسترش می دهد.

هدف اصلی شبکه مبتنی بر نرم افزار این است که برای مدیران محیط ابر و مهندسان شبکه این امکان را فراهم سازد تا بتوانند از طریق یک کنسول مرکزی در کوتاه ترین زمان ممکن تمامی سرویس ها و توپولوژی های ساده تا پیچیده شبکه را پیکربندی و مدیریت نمایند.

از مزایای استفاده از این تکنولوژی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • افزایش امنیت
  • ایجاد مدیریت مرکزی
  • کاهش هزینه های سرمایه ای
  • کاهش هزینه های عملیاتی
  • افزایش قابلیت انعطلف پذیری و چابکی
  • ایجاد بستری مناسب جهت نوآوری

 

 


6.0.6.0
گروه دورانV6.0.6.0