پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ابر خصوصی برای کاربران نهایی

 

محاسبات کاربر نهایی (EUC)

ایجاد تحرک در کسب و کار، هسته نوآوری در فضای کاری است. وظیفه اصلی ایجاد محیط کاری موثر و افزایش توان رقابتی برای صاحبان مشاغل می باشد. در نتیجه سازمان می بایست ارتباط کارمندانش با منابع، برنامه ها و داده ها را از طرقی که غیر قابل باور به نظر می رسد برآورده سازد. در همین راستا راه حل  "محاسبات کاربر نهایی" پیاده سازی گردید. بر طبق این راه کار، کاربران می توانند به میزکاری خود، برنامه های سازمانی مورد استفاده شان و داده هایی مورد نظرشان مستقل از محدودیت های زمان، مکان، دستگاه و همچنین سیستم عامل دسترسی یابند.

  

V5.4.0.0